Oktatók

RT

Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva

mb. intézetigazgató, egyetemi tanár

 

konkoly-gyuro.eva@uni-sopron.hu

+36 99 518-389

Kutatási terület

- Tájkutatás (tájkarakter-elemzés, tájértékelés, tájtörténet, tájgazdálkodás, zöldfelületi rendszerek, ökológiai hálózat)
- Környezet- és tájpolitika, táj- és környezettervezés elméleti alapjai
- Fenntartható fejlődés 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz

RT

Dr. Gál János

egyetemi docens

 

gal.janos@uni-sopron.hu

+36 99 518-163

Kutatási terület

- Erdőrendezéstan elméleti kérdései
- Hosszútávú erdőállomány-szerkezeti prognózisok
- Faterméstani táblák szerkesztése és fatermástani kutatások 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz

RT

Dr. Horváth Tamás

egyetemi adjunktus

 

horvath.tamas@uni-sopron.hu

+36 99 518-993

Kutatási terület

- Az egyes fák és faállományok növekedése
- ....
- .... 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz

RT

Dr. Horváth Sándor

egyetemi adjunktus

 

horvath.sandor@uni-sopron.hu

+36 99 518-145, +36-30-50-20-202

Kutatási terület

- Az erdőgazdálkodás állami támogatásának és adózásának háttere, az erdészet költségvetési kapcsolatai
- Erdészeti munkaügyi problémák, és az erdészeti munkavédelem finanszírozása
- Megújuló energiák, biomassza és vidékfejlesztés 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz

RT

Dr. Puskás Lajos

egyetemi adjunktus

 

puskas.lajos@uni-sopron.hu

+36 99 518-992, +36-30-449-2180

Kutatási terület

- Az erdészet és a tájépítészet közös területeinek, feladatainak feltérképezése, ezeken belül részletesen az erdei turizmus és a hozzá kapcsolódó értékelési lehetőségek kérdéskörének a feldolgozása
- ....
- .... 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz

Dr. Nagy Dániel

egyetemi docens

 

nagy.daniel@uni-sopron.hu

+36 99 518-397

 
Kutatási terület

- Erdészeti-, vadászati-, földhasználati jog
- Erdészeti összehasonlító jog
- Faanyag nyomonkövetés
- Erdőtűz megelőzés

 

Publikációk       Doktori adatlap

Önéletrajz